Dwardu Ellul

Ajsbergs

Ajsbergs
Mitt mini-poema
Dwardu Ellul

1.Dhul 51.Skular Bravu
2.Caqlembuta 52.Qoxra Ahjar Mill-Qalba
3.Egoizmu 53.M'huwiex Fil-Bzonn
4.Il-Holqien 54.Pika
5.Imsieken 55.Il-Knisja Fil-Medjo-Evo
6.Tnassis 56.`Rikonciljazzjoni'
7.Il-Pacpacin 57.Grazzja Maqlugha
8.Restrizzjoni 58.B'Tifkira Ta' Guze' Ellul Mercer
9.`Optics' Religjuzi 59.Disprezz Lejn Ruma
10.Hniena Mohbija 60.Lourdes u Fatima
11.Rerum Novarum 61.Zball Fil-Ghodda
12.Meta Jien Kont Tifel 62.`Spiritual Nurse'
13.Bilanc 63.Spiritwalita'
14.Tingiz ta' l-Ambjent 64.Qtates u Tfajliet
15.Organizzazjoni 65.Immortalita'
16.Malta Farizajka 66.Furur Axxetiku
17.L-Intelligentsia Maltija 67.Genna Ghall-Annimali
18.Hajr Lil Min Haqqu 68.It-Temp
19.Umanizmu 69.Il-Kleru M'Hawnx Ghalih
20.`Consummatio' 70.Mxiet Fuq Kliemu
21.Diskriminazzjoni 71.Dilemma
22.La Zghazagh La Xjuh 72.Sabiha d-Dinja
23.Ekumenizmu 73.Mohhu Tajjeb
24.Ma Jafx Dutrina 74.Ta' Bilfors
25.Armi Tal-Gwerra 75.Tharrig Ghall-Ahjar
26.Inflazzjoni 76.Asperges
27.Konformist? 77.Stagun Ta' l-Imhabba
28.Qawsalla 78.Mejju
29.Mod Iehor 79.Tberik
30.Ahna Wkoll 80.Trid Tkun Zgura
31.Ma Nistghux Niccekkjaw 81.Ghid Il-Hamsin
32.Imsahhin Mill-Grazzja? 82.Iz-Zejjed
33.Frott Ta' Elfejn Sena 83.Il-Papa Innocenzju III
34."Rajt Malta Tinbidel" 84.Fid-Dawl Tax-Xemx
35.Immudellawh Bhalhom 85.Ko-operatur
36.Umanizmu U Kristjanizmu 86.Dun Mikiel Xerri
37."Trid Terga' Tidwieled" 87.Ir-Religjon Ta' Kristu
38.Evoluzzjoni Tat-Twemmin 88.Permissivita' Ta' Alla
39."Kollox Htija T'Alla"? 89.Tah Iktar Milli Kellu
40.Perfezzjoni Kristjana 90.Gew Ghalxejn
41.Hrara 91.Farfar Minn Spallejh?
42.L-Indipendenza 92.Proporzjonatament
43.`Entrance Exam' 93.Kif Tarafhom
44.'L Hinn Mill-Qamar 94.Mose' U L-Lhud
45.Kosmologija Kattolika 95.Ta' Pinu
46.L-Eretici 96.Sewa d-Dnub Originali
47."L'Apres-Midi D'Un Faune" 97.Il-Fidi U r-Raguni
48.Qdusija Nsidjuza 98.Naqblu
49.Ruh Ir-Rih 99.Testment Ta' Umanista
50.L-Gherf Tal-Bniedem 100.Hrug

Typed by Ondine Gaerty Site by Gordon Pace